Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2013

03/12/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Liên minh hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013:

1.Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài nhà nước

2.Nội dung xét tuyển.

-Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển.

-Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 

12

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: