Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Cần Thơ tuyển dụng

14/08/2017

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Cần Thơ tuyển dụng nam nhân viên kiểm ngân năm 2017 như sau:

Untitled-2

Nguồn tin: Báo Cần Thơ