Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn nộp hồ sơ và điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên lái xe năm 2020

12/02/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn nộp hồ sơ và điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên lái xe năm 2020 như sau:

Nguồn tin: sbv.gov.vn