Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

05/10/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng 01 công chức loại D để vào làm Kiểm ngân viên tại Sở Giao dịch – Ngân hàng Nhà nước như sau:

20181004143725530926-sua

Nguồn tin: sbv.gov.vn