Nhà hát Cải lương Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018

07/06/2018

Nhà hát Cải lương Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký thi tuyển:

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký thi tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 trở lên;

c) Có đơn đăng ký thi tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng:

2.1. Đối với ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) theo dõi lương và BHXH tại Phòng Hành chính tổng hợp; Chuyên viên (mã số 01.003) theo dõi công tác Nghệ thuật  tại phòng nghệ thuật:  02 vị trí việc làm    .

a) Yêu cầu chung:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ, thông tin (tương đương trình độ);

b) Yêu cầu về trình độ đào tạo:

– 01 Vị trí Chuyên viên theo dõi lương và Bảo hiểm xã hội tại Phòng Hành chính, Tổnghợp:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế.

– 01 Vị trí chuyên viên theo dõi công tác quản lý nghệ thuật tại Phòng Nghệ thuật:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế.

2.2. Đối với ngạch Kế toán viên (06.031) tại phòng Hành chính tổng hợp; Kế toán viên (06.031) tại phòng Tổ chức biểu diễn: 04 vị trí việc làm: 

a) Yêu cầu chung:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kế toán viên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ, thông tin(tương đương trình độ B);

b) Yêu cầu về trình độ đào tạo:

– 01 Vị trí Kế toán viên làm công tác Bảo hiểm xã hội:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cho công tác chuyên môn;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên.

– 01 Vị trí Kế toánviên làm công tác Tổng hợp:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tổng hợp;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cho công tác chuyên môn;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên.

  • 01 Vị trí Kế toán viên làm Kế toán tài sản:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tổng hợp.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cho công tác chuyên môn;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên.

  • 01 Vị trí Kế toán viên làm Kế toán thanh toán hợp đồng biểu diễn:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cho công tác chuyên môn;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên.

4.2.3. Đối với ngạch Cán sự (01.004) theo dõi hợp đồng biểu diễn tại phòng Hành chính tổng hợp:   01 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Cán sự;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ, thông tin (tương đương trình độ A).

b) Yêu cầu về trình độ đào tạo:

– 01 Vị trí cán sự:

+ Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên;

+ Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên.

4.2.4. Đối với ngạch diễn viên hạng III (V.10.04.14):   06 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung:

– Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

b) Yêu cầu riêng với từng vị trí tuyển dụng:

– 04 vị trí Diễn viên Cải lương:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cải lương;

+ Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp thủ khoa;

+ Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí tuyển dụng.

– 02 vị trí Diễn viên đàn Kìm, Sáo:

+ Tốt nghiệp Đại học âm nhạc chuyên ngành đàn kìm, sáo;

+ Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp thủ khoa;

+ Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí tuyển dụng.

4.2.5. Đối với ngạch diễn viên hạng IV (V.10.04.14):   05 vị trí việc làm

a) Yêu cầu chung:

– Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

b) Yêu cầu riêng với từng vị trí tuyển dụng:

– 04 vị trí Diễn viên Cải lương:

+ Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Cải lương trở lên;

+ Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp thủ khoa;

+ Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại  vị trí tuyển dụng.

– 01 vị trí Diễn viên đàn:

+ Tốt nghiệp cao đẳng nhạc công kịch hát dân tộc;

+ Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp thủ khoa;

+ Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật tại vị trí tuyển dụng.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Đơn đăng ký thi tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với ngạch dự thi và kết quả học tập theo yêu cầu cảu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải qua thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Lưu ý : Sau khi thi tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh phải hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (ngạch chuyên viên, kế toán viên, cán sự, diễn viên hạng III, diễn viên hạng IV).

5. Giấy khám sức khỏe còn giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký kết luật sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí  tuyển dụng tại Nhà hát Cải lương Việt Nam trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

– Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

– Vị trí việc làm và tên đơn vị xin dự thi;

– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 15/7/2018 (trong giờ hành chính). Không hoàn trả lại hồ sơ cho người không đủ điều kiện dự thi và người không trúng tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Cải lương Việt Nam. Địa chỉ: 164 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thọa: 0243 8634659.

IV. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

1. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển):

Thi viết, thời gian 120 phút. Nội dung gồm

– Luật Viên chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

– Luật Phòng, chống tham nhũng;

– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, nghệ thuật;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi

2.1. Thi viết, thời gian 180 phút: Nội dung thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng và các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2.2 Thi thực hành: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành; tình huống và giải pháp xử lý công việc của các vị trí việc làm đăng ký thi tuyển bằng  01 bài thi viết, thời gian 90 phút.

– Riêng đối với ngạch Diễn viên hạng III, IV: sẽ thi thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định hình thức, nội dung và thời gian thi thực hành đối với từng yêu cầu cụ thể về vị trí việc làm cho diễn viên về chuyên môn (trích đoạn cải lương, độc tấu một bản nhạc …).

3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

4. Thi tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

          Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

5. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

5.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi và lệ phí thi tuyển:

– Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh ; trên website của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Báo Văn hóa.

– Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nguồn: baovanhoa.vn