Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

27/12/2016

Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

[slideshare id=74975563&doc=nhthiunhitnhngnaithngbotuyndngvinchcnm2016-170413101937&type=d]

Nguồn tin: Báo Đồng Nai