Phòng GDĐT Châu Thành, An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 – 2017

18/10/2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 – 2017 như sau:4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-001 4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-002 4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-003 4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-004 4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-005 4936_KH-TDBS_GV-MAM-NON-(PGD-CHAU-THANH)-page-006

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn