Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

09/08/2018

Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 205 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên Mầm non: 56 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiểu học: 94 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: 47 chỉ tiêu.

+ Tổng phụ trách Đội: 08 chỉ tiêu.

– Viên chức làm công tác Văn phòng: 35 chỉ tiêu, gồm:

+ Nhân viên Văn thư: 11 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Thư viện: 05 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Thiết bị: 03 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Công nghệ thông tin: 06 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Hỗ trợ giáo dục: 09 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/08/2018 đến hết ngày 30/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-1

thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-2

thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-9 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-10 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-11 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-12

thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-13 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-14 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-15 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-16 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-17 thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_88201810-18

Nguồn tin: pgdquan1.hcm.edu.vn