Phòng GDĐT Tân Châu, An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 – 2017

18/10/2016

Căn cứ nhu cầu giáo viên từ các đơn vị mầm non, mẫu giáo trong năm học 2016 -2017 và tổng biên chế được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 – 2017 như sau:

4934_TanChau--KH-tuyen-dung-BS-GVMN.signed-page-001 4934_TanChau--KH-tuyen-dung-BS-GVMN.signed-page-002 4934_TanChau--KH-tuyen-dung-BS-GVMN.signed-page-003 4934_TanChau--KH-tuyen-dung-BS-GVMN.signed-page-004 4934_TanChau--KH-tuyen-dung-BS-GVMN.signed-page-005

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2016

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn