Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

11/10/2018

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng số 657/KH-GDĐT, ngày 04/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyến dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, năm học 2018 – 2019; Công văn số 948/SNV-TCBC, ngày 03/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, Năm học 2018-2019;

 1. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng: 54, trong đó:

TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên Mầm non 40
2 Giáo viên Tiểu học 06
3 Nhân viên Thư viện 05 (02 Tiểu học; 03 THCS)
4 Nhân viên Thiết bị 03 THCS
Tổng 54

2. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển:

– Đối với giáo viên: Thông qua thực hành 01 tiết dạy, phỏng vấn và xét kết quả học tập;

– Đối với nhân viên: Thông qua phỏng vấn và xét kết quả học tập;

3. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 979/HDLN-SGDĐT-SNV, ngàỵ 08 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn công tác tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; công văn số 1382/SGDĐT-TCCB, ngày 07/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung Hướng dẫn liên ngành số 979/HDLN-SGDĐT-SNV, ngày 08/7/2016;

4. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 05/10/2018 đến hết ngày 25/10/2018;

– Thời gian nhận hồ sơ hợp lệ: Đến hết ngày 25/10/2018;

– Nơi nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (Bộ phận Tổ chức);

5. Lệ phí tuyển dụng

Lệ phí xét tuyển: Mức thu và quản lý sử dụng kinh phí dự thi tuyển, xét tuyển được quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

6. Thời gian sát hạch

– Ngày khai mạc Hội đồng tuyển dụng: 02/11/2018;

– Ngày tổ chức thực hành, phỏng vấn (sát hạch): 05/11/2018;

– Ngày 01/01/2019, phân công công tác – ký hợp đồng lao động đối với những trường hợp trúng tuyến. Thời gian cụ thể có thông báo sau;

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Sơ yếu lí lịch;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp huyện trở lên);

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (photo công chứng);

6. Bản sao kết quả học tập toàn khóa (photo công chứng);

7. 02 ảnh cỡ 3x4cm;

8.  Bản sao Bằng tốt nghiệp photo (công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (sinh viên mới ra trường).

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

745_thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_nganh_giao_duc_nam_hoc_2018_201941-1 745_thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_nganh_giao_duc_nam_hoc_2018_201941-2

Nguồn tin: edu.viettel.vn