Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

16/10/2018

Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 giáo viên mầm non.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

812-TB_TuyenvienchucGD&DTnamhoc2018-2019TPVL-1

812-TB_TuyenvienchucGD&DTnamhoc2018-2019TPVL-2 812-TB_TuyenvienchucGD&DTnamhoc2018-2019TPVL-3

Nguồn tin: pgdtpvl.edu.vn