Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2017 – 2018

25/12/2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 16 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 17 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:

– Thời gian: Từ 18/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3
11

4

*** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục tuyển đợt 2

– Đơn đăng ký tuyển dụng

– Mẫu sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: pgdquan3.hcm.edu.vn