Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm tuyển dụng viên chức năm 2018

29/10/2018

Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm

Tuyển dụng viên chức: 01 chỉ tiêu với chức danh và số lượng như sau:

TT Chức danh nghề nghiệp

 cần tuyển

Mã chức danh nghề nghiệp tuyển dụng Số lượng

(người)

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 01

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện tuyển dụng

a. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên

– Có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);

– Trình độ ngoại ngữ: bậc 1 (A1) (hạng IV); bậc 2 (A2) (hạng III) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm;

– Sức khỏe tốt, đạo đức tốt;

– Có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan tuyển dụng;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định và đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ:

TT Chức danh nghề nghiệp cần tuyển Số lượng cần tuyển Tiêu chuẩn

(Chuyên ngành đào tạo, loại tốt nghiệp, trình độ đào tạo)

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
1 Điều dưỡng hạng IV 01 Tốt nghiệp Điều dưỡng cao đẳng trở lên

(ưu tiên chuyên ngành Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu)

– Thực hiện và nắm rõ quy trình chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng  PHCN-VLTL

– Chăm sóc bệnh nhân, sơ cấp cứu; Phối hợp công tác điều trị. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe;

– Có kỹ năng giáo dục sức khỏe, giao tiếp ứng xử,…

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

1. Nội dung xét tuyển viên chức

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Về kiến thức: Kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc.

+ Về hiểu biết hệ thống cơ quan nơi người tham gia dự tuyển và những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.

Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định.

2. Cách tính điểm

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, b và d mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và điểm d mục này.

IV. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THEO NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có bằng cấp đúng theo yêu cầu ví trí việc làm cần tuyển dụng.

b. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

c. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Lãnh đạo đơn vị quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Lãnh đạo cơ quan trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4×6 cm (có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người làm việc hợp đồng lao động tại cơ quan) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

d. Bản sao hộ khẩu thường trú;

e. Bản sao giấy khai sinh;

f. Chứng minh nhân dân;

g. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong vòng 3 tháng trở lại đây;

k. Ảnh màu 4×6 cm cùng loại: 02 cái, chụp 6 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);

m. 01 (một) phong bì có tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận.

n) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyển chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm. Hồ sơ dựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có); Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải có công chứng nhà nước. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển không hoàn trả lại.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ

* Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2018 đến 17 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2018 (trong giờ làm việc).

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng  Hành chính  tổ chức –  Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm.

  Địa chỉ: số 481 Đường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian: dự kiến trong tháng 11 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm: Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, số 481 Ngọc Lâm, Đường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/thí sinh (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn), nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính tổ chức – Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm – Điện thoại: 024.38272806.

Nguồn tin: tbdn.com.vn