Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

25/01/2018

Phòng Nội vụ Thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp xã, cụ thể:

1. Số lượng viên chức cần tuyển vào vị trí viên chức Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp xã.

Xét tuyển 07 tại các xã, phường: Phường Hải Đình, phường Đồng Phú, phường Đồng Mỹ; phường Đức Ninh Đông, phường Bắc Nghĩa, phường Phú Hải, xã Quang Phú (có phụ lục 1 đính kèm).

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển.

Thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/01/2018 đến 17 giờ ngày 02/3/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Số điện thoại liên hệ: (0232) 3850630

4. Hình thức và nội dung xét tuyển.

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4.2. Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

423-KH-UBND TP DH-1

423-KH-UBND TP DH-2 423-KH-UBND TP DH-3

423-KH-UBND TP DH-4 423-KH-UBND TP DH-5 423-KH-UBND TP DH-6

423-KH-UBND TP DH-7 423-KH-UBND TP DH-8 423-KH-UBND TP DH-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

423-KH-UBND TP DH-10

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn