Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016

28/12/2016

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng 41 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng

Số lượng, vị trí tuyển dụng: 41 chỉ tiêu (có phụ lục 1 đính kèm).

Trong đó:

– Giáo viên THCS: 05 chỉ tiêu

– Nhân viên Thư viện trường THCS: 01 chỉ tiêu

– Giáo viên Tiểu học: 05 chỉ tiêu

– Nhân viên Thư viện – Thiết bị: 03 chỉ tiêu

– Giáo viên Mầm non: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 26/12/2016 đến 17 giờ ngày 03/02/2017.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

5. Số điện thoại liên hệ: (052)3 850630

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Sẽ có thông báo sau

Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74975465&doc=phngnivtp-170413101531&type=d]

*** Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn

05-TB-NV-page-005 05-TB-NV-page-006 05-TB-NV-page-007

Nguồn tin: donghoi.quangbinh.gov.vn