Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

09/04/2018

Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

STT  Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức  Số lượng
1 Công nghệ thông tin Văn phòng Quận ủy 01.003 1
2 Tham mưu tổng hợp Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận 01.003 1
3 Tham mưu tổng hợp Quận đoàn 01.003 1
4 Tham mưu tổng hợp Hội Cựu chiến binh quận 01.003 1

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong giờ hành chính từ ngày 26/3/2018 đến 17h00 ngày 27/4/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Ban tổ chức Quận ủy Thanh Xuân.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng và bản mô tả công việc như sau:

e2bdec99e9f47a6dTB390

d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-1 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-2 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-3

d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-5 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-6 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-7

d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-9 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-10 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-11 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-13 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-14 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-15 d3b809098057d10dBAN MO TA CONG VIEC-16

Nguồn tin: thanhxuan.hanoi.gov.vn