Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

08/12/2017

Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển:

– 01 viên chức ngạch chuyên viên vào làm việc tại Quỹ phát triển đất

2. Hình thức tuyn đụng: Thi tuyển.

Người thi tuyển phải thi 03 môn, cụ thể: Môn thi kiến thức chung; môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (gồm hai phần thi trắc nghiệm và thực hành) ; môn thi tin học và môn thi ngoại ngữ.

3. Thờigian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Hồ sơ đăng ký thi tuyển được đăng công khai trên Website Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.sotc.gov.vn; Cổng TT-GTĐT của tỉnh (http://www.vinhphuc.gov.vn); Website Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (http ://sonoivu.vinhphuc.gov.vn).

– Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí thi tuyển từ ngày 14/12/2017 đến 16h30p ngày 10/01/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3616.468

(Địa chỉ: số 40, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn