Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức

13/01/2017

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu và kế hoạch phê duyệt năm 2016 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, có đơn xin đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

– Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ khi trúng tuyển.

– Có các văn bằng chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm, lệ phí xét tuyển

3.1. Thời gian nhận hồ sơ:

– Từ ngày 06/01/2017 đến 17 giờ ngày 30/01/2017.

32. Địa điểm:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (ĐC: 15 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình)

3.3. Lệ phí xét tuyển: 260.000 VNĐ/ hồ sơ.

4. Thời gian tổ chức xét tuyển ( Thực hiện theo kế hoạch phê duyệt và thông báo cụ thể tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT)

5. Địa điểm xét tuyển: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (15 Quang Trung- Đồng Hới – Quảng Bình)

Để biết thêm chi tiết xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng TCCB: 052.3820543.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74974197&doc=snngnghipvaptnttnhqungbnhthngbaotuyndungvinchc-170413093222&type=d]

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

vbdi_20_SNN-TCCB-page-013

Nguồn tin: snn.quangbinh.gov.vn