Sở Công Thương tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

07/09/2018

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Công Thương.

Sở Công Thương thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán: 01 người.

– Chuyên viên phòng khuyến công: 01 người.

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:  30 ngày. Kể từ ngày 29/8/2018 đến hết ngày 29/9/2018.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Lệ phí xét tuyển:  500.000 đồng/thí sinh/lần.

Sở Công Thương tỉnh An Giang thông báo để các thí sinh biết, nộp hồ sơ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1535TB-SCT Tuyendungvienchuc2018-1

1535TB-SCT Tuyendungvienchuc2018-2 1535TB-SCT Tuyendungvienchuc2018-3

Nguồn tin: socongthuong.angiang.gov.vn