Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

04/08/2017

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2017;

Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 vào Sở Công Thương như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Số 9A Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; số điện thoại cơ quan: (0205): 3882889.

Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 của Sở Công Thương, Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/cn/

Nguồn tin: langson.gov.vn