Sở Du lịch Ninh Bình tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An năm 2018

15/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/03/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Căn cứ Kế hoạch số 498/KH-SDL ngày 10/8/2018 của Sở Du lịch Ninh Bình về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thuộc Sở Du lịch Ninh Bình năm 2018. Sở Du lịch Ninh Bình thông báo:

1. Đối tượng, chức danh tuyển chọn:

– Đối tượng:

– Là cán bộ, viên chức đang công tác tại các phòng trực thuộc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thuộc Sở Du lịch Ninh Bình giai đoạn (2016-2021), có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

– Cán bộ, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị khác được quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn (2016-2021), nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đăng ký thi tuyển theo văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ.

– Trường hợp cán bộ, viên chức trong Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An được quy hoạch vị trí chức danh cần tuyển chọn, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nếu không tham gia dự tuyển mà không có lý do chính đáng thì hằng năm, khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

– Chức danh tuyển chọn: Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thuộc Sở Du lịch Ninh Bình; số lượng: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và đảm bảo đủ tiêu chuẩn của chức danh tuyển chọn.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

– Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. (tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ)

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Về trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên;

+ Đã qua lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước hoặc quản lý chuyên ngành;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ B, chứng chỉ tin học A trở lên;

– Về tiêu chuẩn chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên (hoặc đang theo học);

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch cán bộ: Cá nhân tự kê khai đầy đủ, rõ ràng theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ và được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản kê khai tài sản (Mẫu theo Thông tư 08/2013/TT-TTrCP) tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ);

– Các văn bản của cơ quan quản lý: Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; văn bản của cơ quan người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển (đối với người tham gia dự tuyển từ nơi khác);

– Quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm (đối với người tham gia dự tuyển từ nơi khác);

– Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm)

 * Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Nội dung và hình thức thi tuyển: Người dự tuyển phải trải qua 02 phần thi gồm: Phần thi viết và phần thi trình bày đề án.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng, Sở Du lịch Ninh Bình (Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh  Bình, tỉnh Ninh Bình).

Sở Du lịch Ninh Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết và thực hiện theo quy định. Các thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Du lịch Ninh Bình theo số điện thoại 02296.283.968 và 0916.038.456 để được hướng dẫn, giải đáp.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

498-kh_20180810033040153150-1

498-kh_20180810033040153150-2 498-kh_20180810033040153150-3

498-kh_20180810033040153150-4 498-kh_20180810033040153150-5

498-kh_20180810033040153150-6 498-kh_20180810033040153150-7 498-kh_20180810033040153150-8 498-kh_20180810033040153150-9 498-kh_20180810033040153150-10

** Tài liệu đính kèm: Đơn đăng ký dự thi

Nguồn tin: sodulich.ninhbinh.gov.vn