Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018

15/03/2018

Theo đó, cấp mẫu giáo có 7 chỉ tiêu kế toán, 9 chỉ tiêu y tế; tiểu học có 13 chỉ tiêu kế toán, 9 chỉ tiêu y tế; THCS có 4 chỉ tiêu kế toán và 14 chỉ tiêu y tế; THPT: 5 chỉ tiêu kế toán, 9 chỉ tiêu y tế.

Mỗi người chỉ được nộp 1 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 1 đơn vị có nhu cầu phù hợp chuyên môn trong cùng một đợt tuyển. Nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 2 đơn vị trở lên trong cùng đợt tuyển sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển.

Việc tuyển nhân viên kế toán, y tế ngành GD&ĐT năm 2018 theo hình thức xét tuyển. Thời gian các đơn vị hoàn thành công tác tuyển dụng, báo cáo kết quả về Sở, phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 30/3/2018.

*** Chi tiết thông báo như sau:

6024_Nhu-cau-tuyen-dung-Y-te,-K-Toan-(dieu-chinh,-bo-sung)-1 6024_Nhu-cau-tuyen-dung-Y-te,-K-Toan-(dieu-chinh,-bo-sung)-2

6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-1 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-2 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-3 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-4 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-5 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-6 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-7 6020_QD-397-tuyen-Ke-toan,-Y-te-8

201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-1 201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-2 201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-3 201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-4 201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-5 201839151918_KH 165 vv tuyen dung ke toan, y te-6

Nguồn tin: angiang.edu.vn