Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển chọn các bộ quản lý các đơn vị trực thuộc năm 2016

23/02/2016

Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển chọn các bộ quản lý các đơn vị trực thuộc năm 2016Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016.

Theo đó, các trường có nhu cầu tuyển Phó hiệu trưởng gồm: THPT chuyên Bắc Giang, THPT Nhã Nam, PT DTNT Lục Ngạn, THPT Lục Ngạn số 1, THPT Tứ Sơn.

Ngoài ra, Sở này cũng thông báo tuyển Giám đốc Trung tâm GDTX-DN Yên Dũng.

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, giáo viên do cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ quản lý giới thiệu người trong quy hoạch của cơ quan tham gia dự tuyển;

Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có năng lực chuyên môn, ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên, có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được người đứng đầu cơ quan khác giới thiệu tham gia dự tuyển;

Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được Sở GD&ĐT giới thiệu tham gia dự tuyển;

Công chức, viên chức trong và ngoài Ngành thuộc các cơ quan trong tỉnh, có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có đơn vị tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Người tham gia dự tuyển phải xây dựng chương trình hành động xây dựng và phát triển đơn vị nộp cho hội đồng tuyển chọn và bảo vệ trước tập thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị tuyển chọn và hội đồng tuyển chọn.

1 2 3 4 5