Sở GD&ĐT Bến Tre phê duyệt kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 năm học 2015-2016

21/03/2016

Sở GD&ĐT Bến Tre phê duyệt kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 năm học 2015-2016Sở GD&ĐT Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 năm học 2015-2016.

Theo đó, thông báo tuyển mới 3 giáo viên mầm non, 2 giáo viên tiểu học (1 giáo viên Tin học, 1 giáo viên Tổng phụ trách đội); 1 nhân viên Thư viện.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Châu Thành thực hiện quy trình tuyển dụng đúng theo qui định tại Điều 15, 16, 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Hướng dẫn số 1140/HD-SGD&ĐT về tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT và tổng hợp báo cáo về Sở kết quả tuyển dụng.1

Chỉ tiêu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

2