Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non

25/12/2015

Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm nonSở GD&ĐT Bến Tre vừa có quyết định giao thông chỉ tiêu tuyển dụng đối với giáo viên mầm non trên địa bàn.

Theo đó, số lượng bổ sung đối với phòng GD&ĐT Châu Thành là 6 biến chế giáo viên mầm non; phòng GD&ĐT Ba Tri: 18 biên chế; phòng GD&ĐT Mỏ Cày Bắc: 9 biên chế;

Phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Nam: 4 biên chế; phòng GD&ĐT Thạch Phú: 13 biên chế và phòng GD&ĐT Bình Đại: 6 biên chế.

Trước đó, Sở này cũng đã chấp nhận kế hoạch tuyển dụng của phòng GD&ĐT huyện Mỏ Cày Bắc là 8 giáo viên mầm non.

Việc tuyển dụng thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định tai Nghị định số 29 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; hướng dẫn số 1140 năm 2013 của Sở GD&ĐT về tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT và tổng hợp báo cáo về Sở kết quả tuyển dụng.

Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non