Sở GDĐT Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm học 2017-2018

09/06/2017

Sở GDĐT Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm học 2017-2018, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu, trong đó:

– Các trường THPT: 69 chỉ tiêu.

– Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố: 12 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Phí thi tuyển: Tạm thu phí thi tuyển: 400.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

– Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 9/6/2017 đến hết ngày 6/7/2017.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

 2017-06-08 (6)

2017-06-08 (6) 2017-06-08 (6)

2017-06-08 (6) 2017-06-08 (6)

2017-06-08 (6) 2017-06-08 (6)

2017-06-08 (6) 2017-06-08 (6)

2017-06-08 (6)

Nguồn tin: danang.edu.vn