Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018

07/08/2017

Nhằm tuyển chọn giáo viên về trường THPT chuyên và các Trường THPT trên địa bàn TP Lào Cai, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ; Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên năm học 2017 – 2018 và có nhu cầu tiếp nhận 8 giáo viên.

Việc sát hạch giáo viên vào trường THPT chuyên được áp dụng đối với giáo viên (kể cả giáo viên tỉnh ngoài) có trình độ đại học sư phạm trở lên, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Đối với sinh viên ra trường phải tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tương đương đạt loại khá trở lên, điểm trung bình toàn khóa từ 7,5 trở lên (nếu học Trường đại học Sư phạm Hà Nội điểm trung bình toàn khóa từ 7,0 trở lên).

Sát hạch vào trường THPT ở TP Lào Cai: Giáo viên (đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT) có trình độ đại học sư phạm trở lên; có thời gian công tác ít nhất 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam, xếp loại viên chức 3 năm học liền kề tại thời điểm đăng ký dự sát hạch ở mức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Untitled

Untitled Untitled Untitled

Nguồn tin: sgddt.laocai.gov.vn