Sở GDĐT tỉnh Bến Tre tiếp tục cho tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017

19/12/2016

Sở GDĐT tỉnh Bến Tre tiếp tục cho tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017 như sau:

[slideshare id=75011864&doc=sgdttnhbntretiptcchotuyndngvinchcnmhc20162017-170414083820&type=d]

Nguồn tin: bentre.edu.vn