Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017

22/08/2016

Năm học 2016-2017 Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

TT Viên chức giảng dạy Nhu cầu Ghi chú
1 Môn Toán 6
2 Môn Vật lý 2
3 Môn Hóa học 4 01 dạy THPT
03 dạy Hóa – Sinh THCS
4 Môn Ngữ văn 11
5 Môn Giáo dục công dân 1
6 Môn Thể dục 8 07 dạy THPT
01 dạy THCS
7 Môn Tiếng Anh 7
8 Môn Tin học 5 04 dạy THPT
01 dạy THCS
9 Môn Lịch sử 1 dạy Sử – Địa THCS
Cộng 45
Nhân viên phục vụ Nhu cầu
1 Nhân viên Thiết bị  (Lý) 3
Nhân viên Thiết bị (Hóa) 3
Nhân viên Thiết bị (Sinh) 2
2 Nhân viên Văn thư 8
3 Nhân viên Thư viện 5
Cộng 21
Tổng cộng 66
   
Ghi chú: Nhu cầu tuyển dụng có thể thay đổi tùy vào tình hình thuyên chuyển

Nguồn tin: vinhlong.edu.vn