Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

05/11/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Phòng GDĐT năm học 2018-2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 617 chỉ tiêu, trong đó:

–Tại Đơn vị trực thuộc sở: 13 chỉ tiêu.

– Cấp THCS: 73 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 190 chỉ tiêu.

– Cấp Mầm non: 337 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

– Địa điểm: Tại Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

*** Chi tiết thông báo như sau:

6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-1

6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-2 6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-3

6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-4 6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-5

6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-6 6291_TB-196-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NH-201-2018-7

*** Tài liệu đính kèm: 

–  Mẫu Hồ sơ dự tuyển

– Tổng hợp nhu cầu bổ sung số người làm việc năm học 2018 – 2019 Đơn vị trực thuộc sở

– Tổng hợp nhu cầu bổ sung số người làm việc năm học 2018 – 2019 Cấp THCS

– Tổng hợp nhu cầu bổ sung số người làm việc năm học 2018 – 2019 Cấp Tiểu học 

– Tổng hợp nhu cầu bổ sung số người làm việc năm học 2018 – 2019 Cấp Mầm non

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn

>>> Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019