Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

17/08/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 687 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học: 609 người, gồm:

+ Bậc Mầm non: 285 người.

+ Bậc Tiểu học: 182 người.

+ Bậc Trung học cơ sở: 83 người.

+ Bậc Trung học phổ thông: 59 người.

– Vị trí nhân viên các cấp học: 78 người.

2. Điều kiện chung: 

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.

– Có đủ sức khỏe.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

3. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 12 – Lê Triệu Kiết – Phường Mỹ Bình – TP Long Xuyên – Tỉnh An Giang từ ngày 22/8/2017 đến ngày 29/8/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-1

5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-2 5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-3

5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-4 5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-5

5627_TB-146-ve-viec-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-2017-6

5628_Chi-tieu-cap-Mam-non-1 5628_Chi-tieu-cap-Mam-non-2 5629_Chi-tieu-cap-Tieu-hoc-1 5629_Chi-tieu-cap-Tieu-hoc-2 5629_Chi-tieu-cap-Tieu-hoc-3

5630_Chi-tieu-cap-THCS-1 5630_Chi-tieu-cap-THCS-2 5631_Chi-tieu-cap-THPT

** Tài liệu đính kèm: Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn