Sở Giáo dục và Đào Tạo Đồng Tháp thông báo thi tuyển Phó Hiệu trưởng trường chuyên

14/09/2014

thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạoCăn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 31/KH -SGDĐT ,  ngày   19  tháng  5  năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Quang Diêu; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS năm 2014, Sở GDĐT thông báo thi tuyển như sau:

I. VỊ TRÍ CHỨC DANH, ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN

1. Vị trí chức danh, số lượng cần tuyển và số lượng ứng viên thi tuyển

a) Chức danh thi tuyển: Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

b) Số lượng cần tuyển: 01

c) Số lượng ứng viên thi tuyển: Phải có ít nhất 02 ứng viên đăng ký thi tuyển; trường hợp chỉ có 01 ứng viên đăng ký thi tuyển, Sở GDĐT sẽ không tổ chức thi tuyển.

2. Đối tượng thi tuyển

Là công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT được quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng GDĐT, Phó Giám đốc các Trung tâm GDTX thuộc Sở, Phó Hiệu trưởng các Trường trực thuộc Sở trở lên và đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Kế hoạch số 31/KH -SGDĐT, ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. ĐIỀU KIỆN

1. Các đối tượng thi tuyển nêu trên là những người chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không trong thời gian bị đình chỉ đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật.

2. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ điều kiện về chính trị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Có kết quả đánh giá, xếp loại năm 2012, 2013 (hoặc năm học 2012-2013, 2013-2014) từ loại khá trở lên

4. Có trình độ Thạc sĩ trở lên và có thời gian công tác ở trường THPT chuyên hoặc trường THPT ít nhất 5 năm tính từ ngày đăng ký dự thi.

5. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ

6. Có giấy chứng nhận bồi dưỡng quản lý giáo dục bậc Trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành quản lý giáo dục trở lên

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức thi tuyển

Trên cơ sở chủ đề do Hội đồng thi tuyển ban hành, ứng viên xây dựng Tiểu luận; thuyết trình bảo vệ tiểu luận và trả lời những câu hỏi của Hội đồng thi tuyển liên quan đến Tiểu luận, cụ thể như sau:

a) Nội dung Tiểu luận

– Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, hạn chế của giáo dục bậc trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011- 2012 đến nay. Nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế.

– Định hướng hoạt động giáo dục bậc trung học phổ thông trong năm học 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020.

– Đề xuất những giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở bậc trung học phổ thông nói chung, ở trường THPT chuyên nói riêng để góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở Đồng Tháp.

(Tiểu luận được trình bày từ 10 đến 20 trang giấy khổ A4 và trình bày theo quy định về thể thức văn bản của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19  tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

b) Thể thức thi

Trên cơ sở Tiểu luận xây dựng, ứng viên thuyết trình bảo vệ Tiểu luận trước Hội đồng thi (Thời gian thuyết trình không quá 15 phút)

Sau khi ứng viên thuyết trình, Hội đồng thi sẽ chất vấn (phản biện) với 3 câu hỏi (không kể các câu hỏi phụ để làm rõ vấn đề thí sinh trả lời) liên quan đến nội dung Tiểu luận; chức năng, nhiệm vụ của chức danh thi tuyển (Thời gian trả lời chất vấn của thí sinh không quá 10 phút cho mỗi câu hỏi)

2. Quy định về chấm điểm

a) Ứng viên được chấm điểm dựa trên nội dung Tiểu luận, kỹ thuật thuyết trình, giao tiếp, ứng xử; trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển với tổng số điểm của 03 phần thi là 100 điểm, cụ thể như sau:

– Nội dung Tiểu luận: 30 điểm

– Thuyết trình bảo vệ Tiểu luận: 20 điểm

– Trả lời chất vấn: 50 điểm

b) Thang điểm cụ thể từng phần do Hội đồng thi tuyển quyết định

c) Hội đồng thi tuyển chấm điểm theo hình thức trực tiếp bằng phiếu kín.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Ứng viên trúng tuyển là ứng viên có số điểm đạt được 50% số điểm tối đa của mỗi phần thi và có tổng số điểm của 03 phần thi: nội dung Tiểu luận, thuyết trình bảo vệ Tiểu luận, trả lời chất vấn cao nhất trong số ứng viên dự thi

b) Trường hợp có 02 ứng viên trở lên có điểm thi cao nhất bằng nhau, thì Hội đồng thi tuyển sẽ đặt câu hỏi phụ để chọn ứng viên trúng tuyển.

4. Bảo lưu kết quả thi

a) Ngoài ứng viên trúng tuyển, thì ứng viên có số điểm từ 50% số điểm tối đa của mỗi phần thi và có tổng số điểm của 03 phần xếp thứ hai tính từ cao đến thấp được bảo lưu kết quả để trong trường hợp cần thiết Giám đốc Sở sẽ xem xét bổ nhiệm.

b) Thời gian bảo lưu kết quả thi tuyển để xem xét, bổ nhiệm là 01 năm tính từ ngày công bố kết quả thi tuyển.

IV. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA ỨNG VIÊN

1. Quyền lợi

a) Ứng viên đủ điều kiện thi tuyển được Hội đồng thi tuyển giới thiệu hoặc cung cấp tài liệu để nghiên cứu, tham khảo xây dựng Tiểu luận

b) Khi trúng tuyển được bổ nhiệm vào chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu; nhưng vì lý do khách quan ứng viên trúng tuyển có nguyện vọng không công tác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu sẽ được Sở xem xét quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương và được tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện Đề án đã bảo vệ.

2. Nghĩa vụ

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển tuyển.

b) Chịu sự đánh giá, nhận xét hằng năm của cấp ủy, Lãnh đạo Sở dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các nội dung của Đề án đã được bảo vệ.

c) Người được cơ quan nhận xét, đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ nếu 02 năm liên tục gần nhất kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm lần đầu đạt mức không hoàn thành nhiệm vụ ( hoặc xếp loại Yếu) sẽ được miễn nhiệm chức danh lãnh đạo.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Đơn đăng ký dự thi ( theo mẫu)

2. Lý lịch Mẫu 1a – BNV/2007 có xác nhận của cơ quan, đơn vị

3. Văn bản chấp thuận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng viên đang công tác.

4. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày khám.

5. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo này được ban hành

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT (Số 06, Đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh).

3. Lịch thi tuyển

Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng ứng viên

Trên đây là thông báo thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu của Sở GDĐT để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, đăng ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn hoặc có vấn đề phát sinh xin liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ Sở, số 6 đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 067.3852012 để được hướng dẫn./.

**Tệp đính kèm: Mẫu đơn dự tuyển