Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019

26/06/2019

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2019; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2019.

Căn cứ Thông báo số 1493/TB-SGDĐT ngày 21/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.

Để đảo bảo thực hiện đúng quy định về tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thí sinh dự thi về phí tem và tin nhắn như sau:

1. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo 03 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

Tiền tem (để quay tem cho 3 phong bì đối với các nội dung bắt buộc phải gửi bằng văn bản đến cho thí sinh): 15.000 đồng.

2. Tin nhắn qua hệ thống SMS Brandname: Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 giữa Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 với thí sinh.

– Phí dịch vụ: 10.000 đồng.

– Các thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 sẽ được thông báo đến thí sinh qua tin nhắn SMS (thí sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký nhận tin nhắn).

– Đối với thí sinh không đăng ký nhận tin nhắn qua dịch vụ tin nhắn SMS, thí sinh tự cập nhập, theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ Website:http://sogdlangson.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các tổ chức, cá nhân, thí sinh đăng ký dự tuyển./.

Nguồn tin: sogdlangson.edu.vn

 

>>> Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019