Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019

15/11/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III, trong đó:

– Giáo viên Ngữ văn: 07 người.

– Giáo viên Lịch sử: 02 người.

– Giáo viên Địa lý: 03 người.

– Giáo viên Vật lí: 02 người.

– Giáo viên Hóa học: 02 người.

– Giáo viên Sinh học: 02 người.

– Giáo viên Thể dục: 08 người.

– Giáo viên Tiếng Anh: 18 người.

– Giáo viên Tiếng Trung Quốc: 03 người.

– Giáo viên Giáo dục chính trị: 03 người.

– Giáo viên Âm nhạc: 02 người.

– Giáo viên Giáo dục đặc biệt: 03 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc xét tuyển đặc cách.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 05/12/2018 (Nhận hồ sơ cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

2665-converted-1

2665-converted-2 2666-converted-1

2666-converted-2 2666-converted-3

2666-converted-4 2666-converted-5

Nguồn tin: dienbien.edu.vn