Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019

16/08/2019

Căn cứ ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 1674/SNV-TCCC ngày 06/8/2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 29/TB-SGDĐT ngày 14/8/2019 về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Trung học phổ thông chuyên năm 2019

Tổng cộng tuyển dụng có 13 chỉ tiêu (Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu có 07 chỉ tiêu và Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu có 06 chỉ tiêu)

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo, nếu có nguyện vọng vào công tác tại 01 trong 02 trường THPT chuyên thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại trường THPT chuyên mà cá nhân có nguyện vọng công tác

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: dongthap.edu.vn