Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

12/10/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Số 24, Đường 3 tháng 2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

*****Thông báo chi tiết như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: vinhlong.edu.vn