Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý vận tải năm 2014

10/09/2014

thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạoThực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp Sở năm 2014; Sở Giao thông vận tải thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp năm 2014 như sau:

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, thời gian và nơi nhận hồ sơ như sau:

1. Đối tượng dự tuyển:

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong Ngành Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp.

2. Điều kiện:

a) Điều kiện chung:

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhận xét, đánh giá trong thời hạn ba (03) năm liên tục trước đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

– Đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị cần tuyển.

– Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định, còn thời gian công tác ít nhất phải đủ hai (02) nhiệm kỳ.

– Có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý ít nhất hai (02) năm.

b) Điều kiện cụ thể:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải, Cơ khí động lực, Quản lý kinh doanh Giao thông vận tải. Có thời gian công tác trong ngành từ 04 năm trở lên; có kinh nghiệm trong công tác vận tải, đào tạo và sát hạch từ 02 năm trở lên.

+ Có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị (hoặc đủ điều kiện đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị).

+ Sử dụng một ngoại ngữ thông dụng tối thiểu trình độ B và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

3. Số lượng cần tuyển:

Một (01) người.

4. Quyền lợi của người dự thi:

– Được hướng dẫn, cung cấp các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cần tuyển để tham khảo trong quá trình chuẩn bị thi tuyển.

– Được tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị Đề án thi tuyển.

– Được cơ quan, đơn vị cần tuyển tạo điều kiện để thực hiện Đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển (nếu trúng tuyển).

5. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển là người đang công tác tại cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển:

– Đơn đăng ký thi tuyển;

– Văn bản của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị ứng viên đang công tác đồng ý để ứng viên đăng ký thi tuyển.

b) Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển là người không công tác tại cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển:

– Đơn đăng ký dự thi tuyển;

– Sơ yếu lý lịch (mẫu 1a-BNV/2007, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ;

– Văn bản nhận xét, đánh giá và giới thiệu của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và nơi cư trú mà ứng viên đang công tác;

– Chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền không quá 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Tất cả đựng trong bìa hồ sơ công chức xếp theo thứ tự như trên.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2014 (thứ hai đến thứ sáu trong tuần; sáng 07h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h).

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp

Địa chỉ số 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Điện thoại: 0673.876448

– Sau khi hồ sơ đã được thẩm định sẽ có thông báo về thời gian và địa điểm dự thi tuyển.

Thông báo này và Kế hoạch số: 674/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp có đăng trên địa chỉ: http://sgtvt.dongthap.gov.vn