Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo tuyển chọn công chức không qua thi tuyển

30/09/2017

TB-tuyen-CC-SGTVT_Page_1 TB-tuyen-CC-SGTVT_Page_2

Nguồn tin: sgtvt.khanhhoa.gov.vn