Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bến Tre thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng XDCB – Thẩm định

12/03/2015

Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây Dựng Cơ Bản – Thẩm Định , Sở Kế Hoạch Đầu Tư thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây Dựng Cơ Bản – Thẩm Định Sở Kế Hoạch Đầu Tư như sau :

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bến Tre thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng XDCB - Thẩm định1. Vị trí thi tuyển : Trưởng phòng XDCB-Thẩm Định

2. Số lượng : 01

 

[slideshare id=45741953&doc=bentre-150312033245-conversion-gate01&type=d]