Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

19/01/2018

Sở Khoa học &  Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau:

20180126-Sở-KHCN-TPHCM-01 20180126-Sở-KHCN-TPHCM-02 20180126-Sở-KHCN-TPHCM-03 20180126-Sở-KHCN-TPHCM-04-1024x586

Nguồn tin: tthtsv.ueh.edu.vn