Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

12/09/2017

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

TB-tuyen-dung-nhan-van

Nguồn tin: haiphong.gov.vn