Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương năm 2018

13/09/2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau:

1. Chức danh thi tuyển: Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.
2.    Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:
a) Điều kiện chung: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Có hồ sơ lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng; Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ); Không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật; Đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; Trong thời gian 03 năm liên tục (2015, 2016, 2017) được nhận xét, đánh giá và phân loại công chức, viên chức đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
b) Điều kiện cụ thể: Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự); Có trình độ Đại học trở lên thuộc các khối ngành kinh tế, công nghệ, kỹ thuật; Có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên; Có chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên; Trình độ A tin học trở lên; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương (đối với người đăng ký tham gia dự tuyển).
3. Thời gian, địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ:
Thời gian phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 11/10/2018 (trong giờ hành chính)  tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ – Khu liên cơ I, Số 01 Trần Phú – Nha Trang, ĐT: 0258.3561563
Nội dung chi tiết Kế hoạch thi tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://www.skhcn.khanhhoa.gov.vn)

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương năm 2018

1010-TB-SKHCN.signed_Page_2

1010-TB-SKHCN.signed_Page_3

Nguồn tin: khanhhoa.gov.vn