Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức

16/05/2017

Sở Lao động  – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau:

+ 01 người vị trí “Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn đào tạo nghề cho đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp” ở Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; Yêu cầu trình độ đại học thuộc nhóm ngành: Luật, Kinh tế, Công tác xã hội.

+ 01 người vị trí “Trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn học nghề và lưu hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp” ở Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; Yêu cầu trình độ đại học thuộc nhóm ngành: Luật, Kinh tế, Công tác xã hội.

* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/5/2017 đến hết ngày 9/6/2017 (trong giờ hành chính vào ngày làm việc).

* Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, số 2 phố Đinh Tiền Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, điện thoại: 02253.823.740.

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: haiphong.gov.vn