Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tuyển dụng

22/09/2018

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tuyển dụng như sau:

1. Chức danh thi tuyển: Trưởng phòng Dạy nghề.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

a. Thời gian:

– Đăng thông báo thi tuyển: Từ ngày 21/9/2018 đến ngày 12/10/2018.

– Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/9/2018 đến ngày 18/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 23/10/2018.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi; tổ chức thi viết; tổ chức thi trình bày Đề án sẽ có thông báo cụ thể sau.

b. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Dạy nghề, đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số điện thoại 02583.828.942.

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn