Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

17/08/2017

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó:

– Xét tuyển đặc cách: 69 chỉ tiêu.

– Xét tuyển cạnh tranh: 48 chỉ tiêu.

*** Chi tiết thông báo như sau:

UBND TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG UBND TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

Nguồn tin: soldtbxh.angiang.gov.vn