Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019

12/04/2019

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 2922/SNV-TCCC ngày 07/12/2018 của Sở Nội vụ về thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc năm 2019, cụ thể:

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và số lượng viên chức cần tuyển được thể hiện chi tiết tại Điều 2, Điều 3, Quyết định số 1778/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/4/2019 đến hết ngày 10/5/2019.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp.

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm.

+ Cơ sở điều trị nghiện ma túy.

+ Trường Tình thương.

+ Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ.

Mọi thông tin về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị xem chi tiết được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động– Thương binh và Xã hội theo địa chỉ http://sldtbxh.binhthuan.gov.vn tại mục Thông báo. Đồng thời được niêm yết công khai tại cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để người có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Nguồn tin: sldtbxh.binhthuan.gov.vn