Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2016

07/12/2016

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2016 cụ thể như sau :

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 06 công chức

– 05 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ ( công chức loại  C)

 –  01 công chức làm công tác văn thư kiêm quản trị  công sở ( Công chức loại D)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

 – Là công dân Việt Nam;

–  Đủ 18 tuổi trở lên;

–  Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để phục vụ công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển công chức;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển:

* Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương ):

 .Vị trí việc làm quản lý Tài chính – Kế toán :

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành kế toán;  xếp loại khá trở lên;

. Vị trí việc làm quản lý Dạy nghề :

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng; có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành khoa học môi trường; xếp loại khá trở lên;

. Vị trí việc làm Quản lý chính sách Bảo trợ xã hội:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học Lao động xã hội chính quy, chuyên ngành công tác xã hội; có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành  tài chính – ngân hàng;  xếp loại khá trở lên;

  .Vị trí việc làm Quản lý Lao động – TiÒn l­¬ng – Bảo hiểm xã hội:

 + Có bằng tốt nghiệp đại học Lao động xã hội chính quy, chuyên ngành  quản trị nhân lực; có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành kinh tế; có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành luật;  xếp loại khá trở lên;

 . Vị trí việc làm Quản lý công tác phòng, chống tệ nạn xã hội:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; có bằng tốt nghiệp chính quy, chuyên ngành xã hội học; xếp loại khá trở lên ;

– Về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 /TT – BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ( tương đương trình độ A trở lên).

* Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức loại D (ngạch cán sự)

. Vị trí việc làm Văn thư kiêm quản trị công sở

    + Cã b»ng tèt nghiÖp trung cấp chính quy, về hành chính văn thư; xếp loại khá trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A1 hoặc trình độ A trở lên);

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 /TT – BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ( tương đương trình độ A trở lên).

3. Hình thức thi tuyển 

– Thi tuyển : 05 công chức loại C; 01 công chức loại D

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm 

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu  (có phụ lục kèm theo)

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (có phụ lục kèm theo), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan  y tế  có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một vị trí việc làm (ở một cơ quan, đơn vị), nếu thí sinh nào đăng ký hai vị trí việc làm dự thi trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

5. Nội dung thi tuyển

* Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

– Môn kiến thức chung : Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước,; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Môn ngoại ngữ : Thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

– Môn tin học  : Thi trắc nghiệm

* Thời gian thi

–  Đối với các trường hợp thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương ):

+ Môn kiến thức chung : Thi viết thời gian 180 phút;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành : Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

+ Môn ngoại ngữ : Thi viết thời gian 90 phút.

+ Môn tin học : Thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

– Đối với các trường hợp thi tuyển công chức loại D ( ngạch cán sự ):

+ Môn kiến thức chung : Thi viết thời gian 120 phút ;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;

+ Môn ngoại ngữ : Thi viết  thời gian 60 phút;

+ Môn tin học : Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

* Điều kiện miễn một số môn thi 

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển dụng công chức như sau :

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Miễn thi môn tin học trong trường hợp có bằng tốt nghiêp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

* Cách tính điểm thi

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100

– Điểm các môn thi được tính như sau :

+ Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành : Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Hai môn thi ngoại ngữ và tin học là hai môn điều kiện, thí sinh chỉ cần đạt 50 điểm trở lên không cộng vào tổng điểm để xét tuyển.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành ( tính theo quy định trên ) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

* Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi ;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 của Sở sẽ họp xét quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi công chức năm 2016 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa ( từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 20 điểm vào tổng thi tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm và tổng số điểm thi tuyển;

– Trường hợp người dự tuyển thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng số điểm của diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả thi tuyển.

7. Lệ phí thi tuyển  

Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT – BTC – BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 25/11/2016 đến hết ngày 25/12/2016 (trong giờ hành chính )

– Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, số 2a, đường phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : 0280.3854911. Hồ sơ đã nộp không trả lại ./.

Nguồn tin: thainguyen.gov.vn