Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

19/06/2017

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 51 viên chức như sau:

1- Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng: 2.
2- Trung tâm Dịch vụ việc làm: 2.
3- Trung tâm Bảo trợ xã hội: 4.
4- Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng: 13.
5- Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần: 21.
6- Ban nghĩa trang: 3.
7- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng: 3.
8- Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội: 1.
9- Quỹ Bảo trợ trẻ em: 2.

Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

[slideshare id=77061106&doc=56tbsldtbxhh-170619070021&type=d]

Nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

56_TB_SLDTBXH_Page_05 56_TB_SLDTBXH_Page_06 56_TB_SLDTBXH_Page_07 56_TB_SLDTBXH_Page_08 56_TB_SLDTBXH_Page_09 56_TB_SLDTBXH_Page_10 56_TB_SLDTBXH_Page_11 56_TB_SLDTBXH_Page_12 56_TB_SLDTBXH_Page_13 56_TB_SLDTBXH_Page_14 56_TB_SLDTBXH_Page_15 56_TB_SLDTBXH_Page_16 56_TB_SLDTBXH_Page_17 56_TB_SLDTBXH_Page_18Nguồn: ldtbxh.danang.gov.vn