Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng

21/11/2018

Ngày 19/11, Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 26/TB-SNgV về việc tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

Theo đó, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Sở Ngoại vụ. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Ngoại vụ, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển. Hình thức thi gồm thi viết (ngày 25/01/2019) và thi trình bày Đề án (ngày 22/03/2019).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/12/2018- 24/12/2018.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, số 18 Lý Thái Tổ, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện); số lượng hồ sơ 02 bộ

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

26-1

26-2 26-3

Nguồn tin: daklak.gov.vn