Sở Nội vụ Bắc Kạn hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành GD và ĐT năm học 2013-2014

09/09/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2284/UBND-NC ngày 16/8/2013 về tổ chức tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013, Sở Nội vụ đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng viên chức ngành GD và ĐT để phục vụ năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

* Về hình thức tuyển dụng: Bằng hình thức xét tuyển

* Về kế hoạch và thời gian tuyển dụng: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng (theo mẫu của Sở Nội vụ). Các đơn vị thống nhất ngày 23/8/2013 thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển. Kết thúc việc thu nhận hồ sơ vào cùng ngày 20/9/2013. Sau khi kết thúc việc thu nhận hồ sơ tuyển dụng, các đơn vị tiến hành thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của các hồ sơ dự tuyển; tổ chức phỏng vấn sát hạch những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; tổng hợp thông báo điểm tuyển dụng đến người dự tuyển, kết thúc việc tuyển dụng viên chức giáo dục trước ngày 15/10/2013.

* Về chỉ tiêu tuyển dụng: (có biểu nhu cầu các đơn vị gửi kèm)

Các thông tin cụ thể về yêu cầu, điều kiện, hồ sơ dự tuyển…thí sinh liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã để biết thêm chi tiết./.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.